Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122


sos horsovky tyn budova

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Horšovském Týně vzniklo sloučením bývalé Střední integrované školy a Střední zemědělské školy. Škola je rozdělena do několika budov, které se nahází v městské části Staré Město.

SOŠ a SOU, Horšovský Týn, Littrowa 122
Littrowa 122
346 01 Horšovský Týn
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL)
 • Cukrář (3 roky, VL)
 • Zedník (3 roky, VL)
 • Zemědělec - farmář (3 roky, VL)
 • Opravář zemědělských strojů (3 roky, VL)
 • Kuchař – číšník (3 roky, VL)

Další obory školy

 • Agropodnikání (4 roky, MT)
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (4 roky, MT)
 • Podnikání (2 roky, MT)

Výuka

V současné době poskytuje škola střední vzdělání s výučním listem a s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.
Žáci vykonávají praxe v areálu Školního hospodářství v Horšově, kde je vzdělávací centrum pro obor kuchař-číšník a nacházejí se zde opravářské dílny zemědělských oborů. V rámci malého hospodářského dvora si žáci oboru Opraváři zemědělských strojů a Zemědělec-farmář ověřují prakticky své teoretické znalosti. Součástí některých oborů je možnost získat řidičský a svářečský průkaz.

Vybavení školy

Škola má akreditaci k provozování a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, tzv. profesní průkaz.
Dále školní penzion, školní hospodářství, školní hospodářský dvůr, školní jídelnu, cukrářskou výrobnu a školní bufet, odborné učebny, domov mládeže, sportovní areál, svářečskou školu, autodílny, opravárenské dílny a autoškolu.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

http://www.sos-souhtyn.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník