Zemědělec, farmář


Zemědělec, farmář
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-51-H/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi rád venku? Chtěl bys pěstovat rostliny, chovat zvířata, pracovat v zemědělství a třeba mít svojí vlastní farmu? Pojď studovat obor Zemědělec, farmář.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se vykonávat pracovní činnosti při pěstování rostlin, chovu zvířat a zpracování rostlinných a živočišných produktů, obsluhovat a udržovat běžnou zemědělskou techniku, využívat poznatky z ekonomiky a základů podnikání při nákupu osiv, krmiv, hnojiv, hospodářských zvířat, strojů atd., dále provádět administrativní činnosti spojené s provozem farmy a vést předepsanou provozní dokumentaci, řídit motorová vozidla skupin T (traktor), B (osobní automobil) a C (nákladní automobil), využívat poradenství zaměřené jak na výrobní problematiku, tak na možnosti využívání dotačního systému.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Přírodopis, Praktické činnosti, Chemie

Co z tebe bude?:

Pěstitel rostlin, chovatel zvířat, zemědělský mechanizátor nebo zemědělec-farmář.

Dále se můžeš uplatnit v oblasti agroturistiky a péče o krajinu, při pěstování ovoce a zeleniny, zpracování rostlinných a živočišných produktů, při opravárenských činnostech, šití, vaření a vedení domácnosti nebo při zajišťování běžných zdravotních, sociálních a pečovatelských služeb.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu v oborech zemědělského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Sady Nebílovy, Lukrena, a.s.
 • ALIMEX NEZVĚSTICE, a.s.
 • Zemědělské družstvo Kbel
 • AGRO Staňkov a.s.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zemedelec farmar

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník