Telekomunikace


Telekomunikace
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 26-45-M/01
 • Skupina oboru: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (Kód: 26)

Jsi člověk s technickým myšlením, komunikativní, pečlivý a s organizačními schopnostmi? Zajímají tě telekomunikační a datové sítě? Pojď studovat obor Telekomunikace!

Co tě čeká během studia:

Naučíš se instalovat, nastavovat, obsluhovat a udržovat telekomunikační zařízení, navrhovat, zapojovat a sestavovat elektronické obvody, plánovat, sestavovat a spravovat datovou síť, navrhovat a realizovat připojení PC nebo sítě k internetu apod., číst a vytvářet technickou dokumentaci, elektrotechnická schémata, používat měřicí přístroje k měření parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení, určovat parametry signálu a parametry přenosových cest, analyzovat a vyhodnocovat výsledky měření.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Matematika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Uplatníš se především ve středních technickohospodářských funkcích při montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení, oživování a provozní údržbě telekomunikačních zařízení, výrobě, montáži a opravách radiokomunikačních zařízení, zabezpečování technického provozu telekomunikačních a datových sítí, zajišťování telekomunikačních služeb, návrhu, stavbě a správě počítačových sítí.

Po maturitě můžeš pokračovat na VOŠ nebo VŠ, zejména v elektrotechnice a informatice.

Kde budeš moci pracovat?:

 • SUPTel a.s., Plzeň
 • ALTEL Czech s.r.o., Plzeň
 • STIFRA Plzeň s. r. o., Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf telekomunikace

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník