Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56


stredni odborne uciliste vejprnicka plzen

Škola je umístěna v areálu středních škol v Plzni - Skvrňanech, Vejprnická 56. V blízkosti školy je zastávka tramvaje č. 2 a autobusu.

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56,
318 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik elektrotechnik (4 roky, VL+MT)
 • Telekomunikace (4 roky, MT)
 • Elektrikář (1 nebo 3 roky, VL)
 • Elektrikář, silnoproud (3 roky, VL)
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje (3 roky, VL)
 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (4 roky, VL+MT)

Další obory školy

 • Informační technologie (4 roky, MT)
 • Provozní elektrotechnika (2 nebo 3 roky, MT)
 • Provozní technika (3 roky, MT)

Výuka

Škola nabízí absolventům základních škol střední vzdělávání ve tříletých učebních a ve čtyřletých studijních oborech. Studium je zakončeno získáním výučního listu či maturitní zkoušky. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.


Ve výuce jsou uplatňovány zajímavé poznatky získané jak při výměnné praxi žáků v zahraničí, tak i z bohaté spolupráce s budoucími zaměstnavateli žáků. Rovněž zkušenosti získané při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, se Západočeskou univerzitou (s fakultou elektrotechnickou), s mnichovskou elektrárenskou společností ISAR-Amperwerke, jsou přínosem pro zkvalitnění výuky. Škola umožňuje účast na zahraničních stážích, zapojení nadaných žáků do odborných soutěží, konzultace s výchovným poradcem a výuku dle individuálního vzdělávacího plánu (žáci se specifickými potřebami), nebo možnost získat finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování.

Vybavení školy

Žáci se setkají se zařízeními jako například síťové prvky CISCO, řídící relé EASY, elektroinstalace od firmy EATON, PLC automaty Simatic S7-200, Simatic S7-300, LOGO!, Micrologic 1000. Žáci mohou pracovat ve vybavených počítačových učebnách, včetně učebny vybavené počítači firmy Apple a setkají se a naučí se používat aktuální software jako například Operační systémy Windows, Microsoft Office, AutoCAD, ProfiCAD, Multisim, Všemi deseti, Zoner Photo Studio.
V areálu školy je i DM, školní jídelna, dílny odborného výcviku, dvě tělocvičny, venkovní hřiště a moderní atletický stadion, výuka odborného výcviku probíhá v moderně zařízených laboratořích a dílnách. Žáci jsou bezplatně vybaveni osobními a ochrannými prostředky a nářadím pro odborný výcvik.

Zájmové činnosti

Specifikem školy je sportovní příprava vybraných žáků ve sportovních odvětvích jako házená nebo lehká atletika. Žáci se také účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

https://www.souepl.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

  graf 09

  graf 10

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník