Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky


Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 82-51-L/04
 • Skupina oboru: Umění a užité umění (Kód: 82)

Jsi šikovný, zručný a máš umělecké vlohy? Bavila by tě práce s keramikou či kamenem? Pokud ano, pojď studovat obor Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky a můžeš svůj talent dále rozvíjet.

Co tě čeká během studia:

Získáš širokou škálu uměleckořemeslných dovedností potřebných buď pro realizaci kamenných prvků pro interiér i exteriér a reprodukci kamenných objektů, nebo realizaci náročných předmětů užitkové a dekorativní keramiky v požadované kvalitě. Naučíš se využívat tradiční i nové technologické postupy a techniky, rozeznávat a správně volit vhodné materiály, používat odpovídající zařízení, stroje, nástroje a pomůcky. Naučíš se využívat informační technologie a příslušné programové vybavení.

Odborná příprava se zaměřuje na kamenosochařské nebo keramické práce dle zaměření školy.

Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Výtvarná výchova, Dějepis, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Dle absolvovaného zaměření můžeš vykonávat buď kamenosochařské práce (realizace kamenosochařských objektů a kamenných prvků pro exteriér a interiér) nebo práce keramické (realizace náročných výrobků užité a dekorativní keramiky).

Odpovídající činnosti můžeš vykonávat buď samostatně (vlastní živnost), nebo ve firmách zabývajících se uměleckořemeslnou tvorbou a výrobou.

Pokračovat můžeš ve studiu na VOŠ a VŠ, zejména v uměleckých oborech, ale i v oborech pedagogických, příp. teorie umění.

Kde budeš moci pracovat?:

 • vlastní živnost
 • AF Art s.r.o., Zvíkovec
 • Umělecké štukatérství Oliver Braun, Praha
 • AVERS, spol. s r.o., Praha
 • Ateliér správy památek s.r.o.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník