Kamnář


Kamnář
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 36-67-H/02
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Jsi šikovný a zručný? Máš vztah k řemeslu a rád bys lidem zajišťoval teplo a útulno domova? Pojď studovat obor Kamnář.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se provádět základní kamnářské práce související s lokálními topidly na tuhá paliva, navrhovat, stavět, opravovat, udržovat a čistit individuálně stavěná kachlová kamna, sporáky a krby; montovat stavebnicová topidla, instalovat průmyslově vyráběná topidla; topit v topidlech; připojovat topidla na komín atd.

Součástí oboru je také studium technické dokumentace pozemních staveb a individuálních topidel na tuhá paliva, dále zhotovovat a číst jednoduché výkresy a náčrty topidel.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Kamnář v kamnářských firmách.

Po splnění zákonných podmínek můžeš získat také živnostenský list a pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu stavebního zaměření nebo oborech orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • Cech kamnářů ČR, Praha
 • Banador, s. r. o., Jinačovice
 • STAKA - staveba kachlových kamen a krbů, Český Krumlov
 • Kominictví - kamnářství Ondřej Šplíchal, Čížkov
 • Kamnářství Jan Mentl, Všeruby
 • HESTIA CZ s. r. o., Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf kamnar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník