Železničář


Železničář
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 37-52-H/01
 • Skupina oboru: Doprava a spoje (Kód: 37)

Fascinovalo tě vždycky železniční prostředí? Líbila by se ti práce s vlaky a kolem nich? Tak pokud jsi šikovný, spolehlivý a flexibilní, pojď studovat obor Železničář.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se pracovat na úseku dopravní cesty tak, aby ses orientoval v grafikonu vlakové dopravy, stavěl jízdní cesty, obsluhoval zabezpečovací a sdělovací zařízení, obsluhoval železniční návěsti a výhybky. Osvojíš si činnosti v oblasti osobní dopravy, naučíš se vést dokumentaci železniční osobní přepravy, provádět výpočty jízdného, dovozného a přirážek dle platných tarifů v osobní přepravě, vystavovat jízdní doklady ve vlaku a komunikovat se zákazníky alespoň v jednom cizím jazyce.

Dále se naučíš samostatně působit na úseku nákladní dopravy, tj. koordinovat posun vozů a vykonávat práci vozové a přepravní kanceláře.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Český jazyk, Zeměpis

Co z tebe bude?:

Hradlař (i s prodejem jízdenek), hláskař (i s prodejem jízdenek), výhybkář, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce, operátor železniční dopravy, ale i vlakvedoucí osobní přepravy, průvodčí osobní přepravy, vedoucí posunu, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, posunovač či tranzitér.

Můžeš také pokračovat v nástavbovém studiu s dopravním či logistickým zaměřením nebo oborech orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • České dráhy a.s.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • G.W. Train Regio, a.s.

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf zeleznicar

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník