Technická zařízení budov


Technická zařízení budov
 • Délka studia: 4 roky
 • Vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Doklad o dosaženém vzdělání: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Kód oboru: 36-45-M/01
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)

Zajímají tě informační technologie, máš technické vlohy a konstrukční myšlení? Pokud ano, pojď studovat obor Technická zařízení budov a staň se odborníkem se širokým technickým a informačním uplatněním v oblastech stavebních či strojírenských.

Co tě čeká během studia:

V rámci studia získáš základní dovednosti ve způsobech technického zobrazování, znalosti o stavebních materiálech a stavebních konstrukcích, dále poznatky z oblasti technického zařízení budov rozšířené o základní strojírenské znalosti. Výuka tě připraví také na činnosti spojené s rozvody a instalacemi technických zařízení budov, a to od přípravy a navrhování po realizaci jednotlivých rozvodů a zařízení včetně údržby. Dále na navrhování a projektování za pomoci speciálních počítačových programů, na základní řemeslné dovednosti v provádění vnitřních instalací vody, kanalizace, plynu, vytápění a vzduchotechniky, na obsluhu, údržbu a zkoušení těchto zařízení, na provádění měření zejména v tepelné technice a vzduchotechnice. Seznámen budeš také s řízením výroby, zajišťováním údržby stávajících objektů, s výzkumem a správou budov.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Matematika, Fyzika, Praktické činnosti

Co z tebe bude?:

Uplatnění najdeš v oblasti technických zařízení budov, tj. rozvodů vodovodu, vytápění, plynovodu, klimatizace a kanalizace. Pracovat můžeš jako stavební technik, projektant, mistr ve stavební výrobě, bezpečnostní technik v průmyslových areálech nebo jakýchkoliv budovách, dále jako technik v přípravě staveb či při zajišťování údržby technických zařízení. V neposlední řadě také v laboratořích a výzkumu, či ve státní správě, konkrétně na stavebních úřadech.
Po zapracování máš možnost vykonávat také řídící funkce na úrovni středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti TZB – to vše v objektech bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.
Dále se uplatníš v projektové přípravě i realizaci provozních souborů.
Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků máš možnost získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti technických zařízení budov.
Pokud tě bude studium bavit, můžeš pokračovat na vysokých školách ve stavebních oborech nebo v oborech technicko-hospodářských či správních.

Kde budeš moci pracovat?:

Uplatnění najdeš ve stavebních či strojnických firmách případně i státní správě, konkrétně na stavebních úřadech.

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník