Lesní mechanizátor


Lesní mechanizátor
 • Délka studia: 3 roky
 • Vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Doklad o dosaženém vzdělání: výuční list
 • Kód oboru: 41-56-H/01
 • Skupina oboru: Zemědělství a lesnictví (Kód: 41)

Jsi technicky nadaný a pracoval bys rád v lesnictví? Co takhle zkusit obor Lesní mechanizátor a naučit se obstarávat les a umět provádět činnosti potřebné k jeho udržení? Nabízíme obor Lesní mechanizátor.

Co tě čeká během studia:

Naučíš se pracovat s technickou a technologickou dokumentací, volit a používat vhodné materiály pro lesní výrobu, používat vhodné technologické postupy výroby a technologické vybavení v souladu se zásadami zabezpečení udržitelného rozvoje lesa jako součásti přírodního prostředí, seřizovat, obsluhovat a provádět běžnou údržbu a jednoduché opravy strojů a zařízení, pěstovat sadební materiál, zajišťovat výchovu a ochranu lesa, těžit a dopravovat dříví. Naučíš se také řídit traktory a využívat je v pěstitelských a těžebních technologiích.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty základní školy:

Fyzika, Praktické činnosti, Přírodopis

Co z tebe bude?:

Lesní mechanizátor v lesní výrobě a v navazujících činnostech.

Uplatníš se také v dalších oblastech, kde se vyskytuje např. opravárenská a servisní problematika týkající se lesní techniky, při péči o komunální zeleň, o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany a o zeleň podél komunikací nebo v závodech primárního zpracování dřevní hmoty.

Pokud tě bude vzdělávání bavit, můžeš pokračovat studiem oborů zaměřených na mechanizaci zemědělství a lesního hospodářství nebo orientovaných na podnikání.

Kde budeš moci pracovat?:

 • UNILES, a.s., Sušice
 • Jihozápadní dřevařská, a.s., Velký Bor
 • KALESPOL Stříbro, s.r.o.
 • Domažlické městské lesy spol. s r.o.
 • AZ motorové stroje, Plzeň

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium


graf lesni mechanizator

Tento obor je možné studovat na těchto školách

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník