Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313


Areál střední školy se nachází v bývalém klášteru školských sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Škola má velmi dobré autobusové i vlakové spojení z okresů Plzeň jih, Strakonice, Klatovy.

Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
Blatenská 313
341 01 Horažďovice
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Cukrář (3 roky, VL)
 • Opravář zemědělských strojů (3 roky, VL)
 • Kuchař - číšník (3 roky, VL)
 • Aranžér (3 roky, VL)
 • Gastronomie (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Grafický design (4 roky, MT)
 • Podnikání (2 roky, MT)

Výuka

Škola umožňuje vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech, tříletých učebních oborech a dvouletém nástavbovém studiu. Kapacita školy je 300 žáků.
Žákům nabízí dobré podmínky a pěkné prostředí ke studiu. Zajišťuje teoretické i praktické vyučování. Praktická výuka probíhá v budově školy a ve vyšších ročnících na smluvních pracovištích i v zahraničí.

Vybavení školy

Součástí školní o areálu je domov mládeže, ve kterém poskytuje ubytování dojíždějícím žákům a školní jídelna sloužící zároveň jako pracoviště praktického vyučování.

Zájmové činnosti

Žáci se pravidelně zúčastňují regionálních soutěží a exkurzí. Škola každoročně pořádá tematické dny otevřených dveří pro budoucí žáky i veřejnost spojenou s ukázkami prací a umu.

Webové stránky

http://sskola.horazdovice.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

   

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník