Střední škola, Bor, Plzeňská 231


bor 01

Škola se nachází ve městě Bor, které leží v západní části Plzeňského kraje, asi 20 km od hranic s Německem.

Střední škola, Bor, Plzeňská 231
Plzeňská 231
348 02 Bor
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL)
 • Strojírenské práce (3 roky, VL)
 • Opravář zemědělských strojů (3 roky, VL)
 • Kuchař – číšník (3 roky, VL)
 • Elektrotechnické a strojně montážní práce (3 roky, VL)

Další obory školy

 • Provozní služby (2 roky, VL)

bor 02

Výuka

Škola nabízí učební obory zakončené výučním listem. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu v denní či dálkové formě.
Pro vybrané obory škola poskytuje bezplatně přípravu pro získání řidičského oprávnění, svářečský kurz nebo možnost získat vazačský průkaz a oprávnění pro řízení a obsluhu vysokozdvižných vozíků.
Střední škola Bor má v současné době dvě pracoviště odborného výcviku, která vznikla sloučením Mechanizační školy v Tachově a pracoviště v Boru.
Žáci učebního oboru Kuchař - číšník pod vedením učitelek odborného výcviku ve spolupráci s MÚ Bor a Tachov připravují slavnostní obědy a pohoštění při organizaci významných akcí. Mohou také absolvovat barmanský kurz.

bor 03

Vybavení školy

Škola má vlastní autoškolu a svářecí školu, které slouží pro vzdělávání odborníků nejen z řad žáků a absolventů, ale nabízí své služby i široké veřejnosti, pro kterou provádí podle zájmu také opravy všech motorových vozidel a zemědělské techniky.
SŠ Bor má v provozu také školní jídelnu, která slouží zejména pro praktickou výuku žáků oboru Kuchař – číšník a stravování žáků školy.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

http://www.ssbor.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník