Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99


Jedná se o největší školu svého typu v Plzeňském kraji, v níž studuje přes 1000 žáků. Se školou odborně spolupracuje více než 100 firem.

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
Karlovarská 99

323 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Karosář (3 roky, VL)
 • Autolakýrník (3 roky, VL)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL)
 • Čalouník (3 roky, VL)
 • Autotronik (4 roky, MT)
 • Mechanizace a služby (4 roky, MT)
 • Dopravní prostředky (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Provoz a ekonomika dopravy (4 roky, MT)
 • Podnikání (2 roky, MT)

Výuka

Výuka probíhá dle zaměření daného oboru. Ve výuce odborných předmětů je zajištěno propojení teoretické a praktické výuky.
Žáci oborů Mechanik opravář m.v., Autotronik a Dopravní prostředky mají nárok na získání řidičského oprávnění B + C zdarma. Obory Karosář a Autolakýrník mohou zdarma získat řidičské oprávnění B a na získání oprávnění B a C + T mají nárok obory Mechanizace a služby v zaměření požární prevence.
Ve výuce odborných předmětů je zajištěno propojení teoretické a praktické výuky.
Sekce ekonomických předmětů nabízí mnoho aktivit vedoucích žáky k lepšímu uplatnění na trhu práce a úspěšnosti v zaměstnání (soutěže Fiktivní výběrové řízení, Prezentace podniku či nepovinný předmět Fiktivní firmy).

Vybavení školy

Škola má pro praktickou výuku k dispozici autoopravárenské pracoviště ve středisku praktické výuky, Průkopníků 290, 322 00 Plzeň-Křimice. Škola poskytuje 819 lůžek vlastního ubytování, celý DM je pokryt WiFi sítí. Má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně. V areálu školy se nachází společenský sál, tělocvičny či klubovny.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží a olympiád v rámci jimi studovaných oborů. Probíhá mnoho odborných exkurzí se zaměřením na další profesní život. Škola dále nabízí velký výběr sportovních a volnočasových aktivit.

Webové stránky

https://www.dopskopl.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

  graf 07

  graf 08

   

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník