Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362


sps klatovy budova

Školní areál tvoří pět samostatných pracovišť nacházejících se v Klatovech.

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
nábřeží Kpt. Nálepky 362
339 01 Klatovy 3
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Strojírenství (4 roky, MT)
 • Strojní mechanik (3 roky, VL)
 • Obráběč kovů (3 roky, VL)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (3 roky, VL)
 • Elektrotechnika (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Ekonomika a podnikání (4 roky, MT)

Výuka

V současné době jsou na škole žáci vzděláváni ve tříletých oborech zakončených výučním listem a ve čtyřletých oborech zakončených maturitní zkouškou.
Teoretické znalosti získané při výuce odborných předmětů si žáci ověřují při praktické realizaci cvičných prací a projektů pod vedením učitelů odborné praxe. Každý student pracuje na samostatném pracovišti.

Vybavení školy

Škola má odborné učebny ICT, CAD, elektrolaboratoře, učebnu automatizace, elektroinstalace a mechatroniky.
Areál dílen pro odbornou praxi je vybaven nejnovější technikou a přispívá ke zvýšení úrovně, efektivnosti a zatraktivnění učebních oborů.
Škola disponuje zámečnickými dílnami, automechanickými dílnami, obrobnou a CNC soustružnou.
Škola má domov mládeže i školní jídelnu.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů

Webové stránky

http://klatovynet.cz/spskt

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

  graf 03

  graf 04

  graf 05

  graf 06

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník