Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85


Škola patří v současné době mezi největší školy Plzeňského kraje.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Koterovská 85
326 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Elektrotechnika (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Informační technologie (4 roky, MT)
 • Technické lyceum (4 roky, MT)

Výuka

SPŠE poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v slaboproudých a silnoproudých elektrotechnických oborech, v informačních technologiích a oboru Technické lyceum.
Všichni absolventi bez ohledu na obor získají dobré znalosti jednoho až dvou cizích jazyků a naučí se zacházet s počítačem a běžným programovým vybavením. Absolventi oboru Elektrotechnika mohou získat osvědčení k odborné způsobilosti v elektrotechnice podle Vyhlášky č. 50/1978.
Kromě kvalitního hardware je pro výuku využíván i specializovaný software. K individuálnímu studiu slouží také modernizované informační centrum, kde jsou oddělené studovny pro žáky SŠ. Výchovně vzdělávací proces je doplňován vhodně volenými odbornými exkurzemi, tematickými poznávacími zájezdy do zahraničí, studentskými výměnnými pobyty s partnerskými školami v zahraničí, dále pak přednáškami či besedami.

Vybavení školy

Škola klade velký důraz na průběžnou modernizaci odborných počítačových učeben, laboratoří elektrotechniky, elektrotechnických měřeni, dílen, elektroniky, ale i multimediálních učeben pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Ke škole patří též domov mládeže a školní jídelna, kde se mohou žáci školy ubytovat a stravovat. Na domově mládeže jsou dvoulůžkové pokoje (lze si domluvit například společné ubytování kamarádů apod.). V každém pokoji je možnost připojení na internet. Celý areál školy má vybudovaný bezbariérový přístup, škola poskytuje vzdělání i tělesně postiženým žákům.

Zájmové činnosti

Studenti ubytovaní v domově mládeže mají možnost se zapojit do různých sportovních kroužků a soutěží, navštívit divadelní představení, koncerty a exkurze, seberealizovat se v rámci grantových projektů apod.

Webové stránky

https://www.spseplzen.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník