Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2


spss plzen budova 01

Úkolem školy a cílem pedagogického sboru je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem.

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
Chodské nám. 2
301 00 Plzeň
Mapa

Technické a řemeslné obory školy

 • Geodézie a katastr nemovitostí (4 roky, MT)
 • Stavebnictví (4 roky, MT)

Další obory školy

 • Technické lyceum (4 roky, MT)

Výuka

Stavebnictví je základním oborem SPŠ. Snahou je komplexní vzdělávání tak, aby žáci dokázali samostatně a zodpovědně řešit úkoly, zvládli práci v týmu, využívali výpočetní techniku, komunikovali v cizím jazyce a po absolvování školy se uplatnili v praxi, příp. pokračovali ve studiu na vysoké škole. Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola se snaží realizovat výuku žáků v souladu s potřebami praxe. Spolupracuje s mnoha stavebními firmami, realizuje odborné exkurze na zajímavé stavby, konají se v ní přednášky a semináře, žáci absolvují odbornou praxi na pracovišti firem. V době prázdnin probíhají brigády a žáci tak mohou najít i pracovní uplatnění po maturitě.

Vybavení školy

Škola disponuje kvalitními přístroji v odborných učebnách, nejnovějším geodetickým vybavením. V budově školy se nachází informační centrum s knihovnou. Ve třídách se pracuje s interaktivními tabulemi. Výuka probíhá také v laboratořích nebo kinosálu. Počítačová učebna je vybavena velkoformátovým plotrem. Součástí školy je i školní jídelna.

Zájmové činnosti

Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Webové stránky

http://www.spsstav.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník