logo akka

AKKA Czech Republic s.r.o. působí na trhu od r. 1996 v oblasti engineeringu, v oblasti prototypové výroby pak od r. 2006 a zabývá se vývojem pro automobilový průmysl, kolejovou dopravu, letectví a všeobecné strojírenství.

Jak dlouho působí vaše firma na trhu a jaké je její zaměření?

AKKA Czech Republic s.r.o. působí na trhu od r. 1996 v oblasti engineeringu, v oblasti prototypové výroby pak od r. 2006 a zabývá se vývojem pro automobilový průmysl, kolejovou dopravu, letectví a všeobecné strojírenství.

Jaké obory u vás najdou uplatnění?

Vývojáři, konstruktéři, výpočtáři, elektrotechnici, mechatronici, CNC obráběči, zámečníci a svářeči.

Máte zájem o zaměstnávání čerstvých absolventů? Pokud ano, co vás k tomu vede?

O zaměstnávání absolventů máme rozhodně zájem, ačkoliv se studenty spolupracujeme již po dobu jejich studia. Důvodem je, že v případě, kdy během studia žáci absolvují odbornou praxi u relevantních zaměstnavatelů, jsou pak slušně vybaveni praktickými zkušenostmi, dále je mezi nimi relativně nízká fluktuace, mají chuť se učit nové věci, jsou flexibilní a otevření práci na různorodých projektech.

Jak s případnými čerstvými absolventy pracujete po nástupu? Máte např. nějaký adaptační program pro nové zaměstnance?

V Prototypovém centru je nám čerstvý absolvent již většinou znám, neboť prošel PTC v rámci povinné praxe a v rámci svého nového pracoviště dostane tzv. patrona, který se o jeho další vývoj stará, podporuje ho a směřuje. V ostatních úsecích je tento model obdobný. Nováčci mají připravenou sérii zákonných a odborných školení a případně opět přirazeného tzv. „buddyho“, který má nového kolegu/kolegyni na starosti. Samozřejmostí je podpora nadřízeného v průběhu celého procesu adaptace ve firmě.

Máte nedostatek zaměstnanců? Pokud ano, na jakých pozicích?

Není jednoduché obsazovat tyto pozice: programátor CNC, svářeč, montér, obsluha CNC, seřizovač vstřikovacího lisu.

Spolupracujete se středními školami? Pokud ano, s kterými a v čem vaše spolupráce spočívá?

Se středními školami či učilišti v různé intenzitě spolupracujeme a troufáme si říci, že nám spolupráce skvěle funguje. Aktuálně jsme nejvíce v kontaktu s těmito školami a v následujících aktivitách.

 • Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
 • Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň
 • Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III - obor mechanik seřizovač
 • Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
1/ Účast na dnech otevřených dveří – prezentace firmy, diskuze s rodiči a žáky.
2/ Návštěvy při nástupu do 1. ročníku – motivační vstupy proč studovat technické obory, jaké jsou možnosti uplatnění, v jakých oblastech, možnosti osobního růstu, aj.
3/ Podpora vybraných studentů ve vyšších ročnících - např. formou stipendia.
4/ Přednášky na školách o odborné problematice (obrábění, vstřikování, vlastnosti materiálů, jak vzniká model vozu, jaká je nejnovější technika, apod.).
4/ Exkurze do Prototypového centra, testování vozidel, konstrukčních kanceláři a laboratoří.
5/ Odborné praxe a brigády.
6/ Výpomoc s odpadovým materiálem, darování vyřazených PC.
7/ Podpora výjimečně nadaných studentů při studiu a přechodu na univerzitu (konzultace, seminární práce, atd.).
 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník