logo daikin

 

Společnost Daikin je významným celosvětovým výrobcem klimatizačních jednotek pro komerční a průmyslové využití.

Jak dlouho působí vaše firma na trhu a jaké je její zaměření?

Kořeny firmy sahají až do roku 1924, kdy se datuje založení společnosti v japonském městě Ósaka.

Plzeňská továrna Daikin Industries Czech Republic s.r.o. (DICz) byla založena v květnu 2003 a zároveň byly položeny základy výrobního areálu Daikin, situovaného v plzeňské industriální zóně Borská pole. Výroba v plzeňské továrně DICz je zaměřena na vývoj a výrobu tepelných čerpadel.

Jaké obory u vás najdou uplatnění?

V naší společnosti najdou uplatnění zejména technické obory (především elektro a strojní). Pro méně kvalifikované pozice však i obory netechnické.

Máte zájem o zaměstnávání čerstvých absolventů? Pokud ano, co vás k tomu vede?

Ano, o zaměstnávání čerstvých absolventů zájem máme. Vede nás k tomu zejména nedostatek pracovní síly a schopnost si nové zaměstnance bez praxe zaškolit dle konkrétní pozice. Zaměstnancům umožňujeme v našem tuzemském školicím centru vylepšit své znalosti a dovednosti skrze čtyři různé programy zahrnující oblasti od techniky a obchodu až po vedení a management. Zaměstnanci sdílí své nadání, nápady a energii, a my jim nabízíme šanci rozvíjet jejich potenciál.

Dále je každý zaměstnanec zaškolen také na konkrétním pracovišti, kam je přidělen.

Máte nedostatek zaměstnanců? Pokud ano, na jakých pozicích?

V současnosti hledáme zaměstnance do oblasti kontroly kvality, obsluhy lisovacích zařízení, údržby, pájení a do vývojového oddělení – konstrukce, testování.

Spolupracujete se středními školami? Pokud ano, s kterými a v čem vaše spolupráce spočívá?

Naše společnost v současné době spolupracuje hned s několika školami. Jsou to: SOU elektrotechnické Plzeň a SPŠ strojnická a SOŠ Plzeň.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník