logo md elektronik

Společnost MD ELEKTRONIK je jedním z vedoucích podniků pro řešení přenosu dat ve vozidlech. Více než 40 výrobců vozidel po celém světě patří ke konečným zákazníkům MD ELEKTRONIK. Ve více než 200 aktuálních modelech aut jsou již zabudována datová vedení a komponenty skupiny společností MD.

Jak dlouho působí vaše firma na trhu a jaké je její zaměření?

Naše společnost je největší výrobní závod nadnárodně působící německé firmy, která je leadrem v oblasti přenosu dat ve vozidlech. V lednu 2019 oslavíme své již 26 narozeniny. V roce 1993 byla zahájena výroba v České republice.

Jaké obory u vás najdou uplatnění?

S intenzivní automatizací narůstá potřeba seřizovačů, kteří seřizují moderní výrobní automaty. V chotěšovském závodě máme i vlastní výrobu nářadí a nástrojů včetně vlastního oddělení konstrukce a přesného obrábění. Kromě výroby zaměstnáváme i nemalou část zaměstnanců v oblasti logistiky, kvality a nákupu.

Máte zájem o zaměstnávání čerstvých absolventů? Pokud ano, co vás k tomu vede?

Ano, máme zájem o absolventy zejména technicky zaměřených oborů.

Od roku 2015 máme vlastní náborové a školící centrum, které úspěšně připravuje nováčky na vstup do výroby. Ve výrobě pokračuje proces adaptace a pod vedením zkušených mentorů jsou noví zaměstnanci postupně zaškolováni na příslušné odborné práce.

Máte nedostatek zaměstnanců? Pokud ano, na jakých pozicích?

Rádi přivítáme nové kolegy na technických pozicích seřizovačů, vítáme absolventy z elektrooborů, mechaniky, mechatroniky. Hlavním předpokladem je zájem o vlastní rozvoj a aktivní přístup.

Spolupracujete se středními školami? Pokud ano, s kterými a v čem vaše spolupráce spočívá?

Ano, samozřejmě, v rámci přípravy budoucích zaměstnanců spolupracujeme s regionálními učilišti, středními školami i univerzitami. Mezi naše hlavní partnery v oblasti SŠ patří Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (detašované pracoviště STOD), Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 a Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56. Nabízíme podporu náboru dětí na studijní obory, zúčastňujeme se veletrhů konaných školami, umožníme žákům exkurze, nabízíme stipendijní program,zajišťujeme a vedeme žáky v rámci odborné celoroční i krátkodobé praxe, podáváme zpětnou vazbu na žáka.

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník