Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200G


ssifs plzen budova 01

V současnosti probíhá výuka ve dvou budovách s učebnami a nafukovací hale s víceúčelovým hřištěm. Všechny objekty se nachází v areálu bývalých kasáren v Plzni na Borech.


Výuka

Cílem školy je, aby každý žák měl možnost získávat a rozvíjet nejen své odborné kompetence pro budoucí pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty, nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Škola podporuje žáky v zapojení do mezinárodních projektů, výměnných praxí, workshopů a exkurzí a zapojení do technických soutěží. Škola umožňuje individualizaci výuky žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech, konzultace s výchovným poradcem a výuku dle individuálního vzdělávacího plánu žáků se specifickými potřebami.


V rámci čtyřletého studia mohou žáci maturitních oborů vzdělání druhých a třetích ročníků aktivně pracovat ve dvou fiktivních firmách. Vyučovací předmět je založen na moderních metodách výuky, při kterých je simulována skutečná, praktická činnost jednak fiktivní firmy, jednak fiktivní banky.

Vybavení školy

Organizace zahrnuje střední školu, domov mládeže, školní kuchyni a jídelnu a školní výdejnu a školní bufet. Škola je bezbariérová, moderně zařízená. Žáci mají k dispozici 24 učeben, z toho 7 počítačových, vybavených kvalitní výpočetní technikou a běžným i speciálním softwarem (virtuální laboratoře, účetní software, manažerský informační systém, nAPOST, program pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou, jazykový software, atd.). Samozřejmostí je projekce, ozvučení a trvalé připojení k internetu. Pro výuku fiktivních firem slouží učebna vybavená kancelářským nábytkem a kancelářskou technikou. Učitelé mají možnost žákům zefektivnit vyučování v multimediálních učebnách vybavených interaktivními tabulemi, dataprojektory a ozvučením. Pro tělovýchovné aktivity slouží posilovna, víceúčelové hřiště s nafukovací halou a venkovní hřiště.

Zájmové činnosti

Jako jediné střední škole v Plzeňském kraji jí byl udělen certifikát Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Rozvoj ekologické (environmentální) gramotnosti tvoří jedno z průřezových témat, v jeho rámci se zapojuje do mnohých soutěží, projektů a pestrých aktivit. Na škole je možné se věnovat sportovním a volnočasovým aktivitám různého zaměření.

Webové stránky

https://infis.cz

Poptávka a úspěšnost uchazečů o studium

 • graf 01

  graf 02

 

Seznam technických a řemeslných studijních oborů v Plzeňském kraji


 • Strojírenství a strojírenská výroba
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Gastronomie, hotelnictví a turismus
 • Obchod
 • Umění a užité umění
 • Kadeřník